صیفی و سبزیجات

1-15 از 15
- 18 %

بادمجان گلخانه ای

یک کیلو گرم±50گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
78,000ریال
قیمت قبل: 95,000ریال
ذخیره شما: 17,000ریال (18 %)
78,000ریال
95,000ریال
- 23 %

پیاز شیری نو

1کیلوگرم±50گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
85,000ریال
قیمت قبل: 110,000ریال
ذخیره شما: 25,000ریال (23 %)
85,000ریال
110,000ریال
- 16 %

سیب زمینی نو

یک کیلو گرم±50گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
46,000ریال
قیمت قبل: 55,000ریال
ذخیره شما: 9,000ریال (16 %)
46,000ریال
55,000ریال
- 27 %

سیر

250±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
43,000ریال
قیمت قبل: 59,000ریال
ذخیره شما: 16,000ریال (27 %)
43,000ریال
59,000ریال
- 49 %

شلغم

1کیلوگرم±50 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
33,000ریال
قیمت قبل: 65,000ریال
ذخیره شما: 32,000ریال (49 %)
33,000ریال
65,000ریال
- 33 %

فلفل دلمه

150±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
8,000ریال
قیمت قبل: 12,000ریال
ذخیره شما: 4,000ریال (33 %)
8,000ریال
12,000ریال
- 17 %

قارچ کیلویی

500±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
104,000ریال
قیمت قبل: 125,000ریال
ذخیره شما: 21,000ریال (17 %)
104,000ریال
125,000ریال
- 24 %

گوجه

یک کیلو گرم±50گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
91,000ریال
قیمت قبل: 119,000ریال
ذخیره شما: 28,000ریال (24 %)
91,000ریال
119,000ریال
- 43 %

لبو

1کیلوگرم±50 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
33,000ریال
قیمت قبل: 58,000ریال
ذخیره شما: 25,000ریال (43 %)
33,000ریال
58,000ریال
- 40 %

لیمو ترش سنگی

500±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
45,000ریال
قیمت قبل: 75,000ریال
ذخیره شما: 30,000ریال (40 %)
45,000ریال
75,000ریال
- 29 %

هویج

یک کیلو گرم±50گرم...
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
34,000ریال
قیمت قبل: 48,000ریال
ذخیره شما: 14,000ریال (29 %)
34,000ریال
48,000ریال
- 25 %

کاهو پیچ

500±25گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
30,000ریال
قیمت قبل: 40,000ریال
ذخیره شما: 10,000ریال (25 %)
30,000ریال
40,000ریال
- 19 %

کلم بروکلی

500±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
57,000ریال
قیمت قبل: 70,000ریال
ذخیره شما: 13,000ریال (19 %)
57,000ریال
70,000ریال
- 34 %

کلم سفید

یک کیلو گرم±50گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
33,000ریال
قیمت قبل: 50,000ریال
ذخیره شما: 17,000ریال (34 %)
33,000ریال
50,000ریال
- 34 %

کلم قرمز

یک کیلو گرم±50گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
33,000ریال
قیمت قبل: 50,000ریال
ذخیره شما: 17,000ریال (34 %)
33,000ریال
50,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.