کل محصولات

1-200 از 274

سیب قرمز درجه2

1کیلوگرم±100گرم
180,000ریال
- 6 %
318,000ریال
337,500ریال
- 10 %
306,000ریال
340,000ریال
- 10 %
350,000ریال
388,000ریال
- 10 %
270,000ریال
300,000ریال
- 10 %
270,000ریال
300,000ریال
- 10 %
369,000ریال
410,000ریال
- 10 %
432,000ریال
480,000ریال
- 10 %
432,000ریال
480,000ریال
- 10 %
351,000ریال
390,000ریال
- 10 %
333,000ریال
370,000ریال
- 10 %
333,000ریال
370,000ریال
116,700ریال
116,700ریال
175,000ریال
- 5 %
114,000ریال
120,000ریال
- 5 %
143,000ریال
150,000ریال
- 5 %
114,000ریال
120,000ریال
- 10 %
45,000ریال
50,000ریال
- 6 %
423,000ریال
450,000ریال
- 5 %
161,000ریال
169,000ریال
- 7 %
335,000ریال
360,000ریال
- 28 %

ارده شکلات شیری برسام

بسته 5عددی 30گرمی
180,000ریال
250,000ریال
- 28 %

ارده شکلات قهوه برسام

بسته 5عددی 30گرمی
180,000ریال
250,000ریال
- 24 %
499,000ریال
660,000ریال

انار

1کیلوگرم±100گرم
200,000ریال

انار درجه2

1کیلوگرم±100گرم
145,000ریال
- 7 %
279,000ریال
300,000ریال
- 7 %
162,000ریال
174,000ریال
- 4 %
77,000ریال
80,000ریال

بادمجان دلمه

1کیلوگرم±100گرم
65,000ریال

بادمجان قصری

1کیلوگرم±100گرم
65,000ریال
- 9 %
2,500,000ریال
2,750,000ریال
- 9 %

برنج شیرودی تنظیم بازار

کیسه5کیلوگرم±300گرم
2,950,000ریال
3,250,000ریال
- 4 %
129,000ریال
135,000ریال
- 5 %
143,000ریال
150,000ریال
- 5 %
143,000ریال
150,000ریال
- 4 %
144,000ریال
150,000ریال
- 10 %
108,000ریال
120,000ریال
- 10 %
108,000ریال
120,000ریال
151,200ریال
151,200ریال
151,200ریال
151,200ریال
151,200ریال
151,200ریال
151,200ریال
151,200ریال
151,200ریال
- 6 %
305,000ریال
324,400ریال
281,250ریال
- 10 %
183,000ریال
203,000ریال

پرتقال آبگیری جنوب

1کیلوگرم±100گرم
160,000ریال

پرتقال جنوب

1کیلوگرم±100گرم
280,000ریال

پرتقال شمال

1کیلوگرم±100گرم
230,000ریال
- 19 %
948,000ریال
1,168,000ریال
- 15 %
1,100,000ریال
1,300,000ریال
- 5 %
143,000ریال
150,000ریال
370,000ریال
- 16 %
135,000ریال
160,000ریال
- 16 %
135,000ریال
160,000ریال
- 16 %
135,000ریال
160,000ریال
- 7 %
230,000ریال
247,000ریال
- 16 %
135,000ریال
160,000ریال
- 16 %
135,000ریال
160,000ریال
- 16 %
135,000ریال
160,000ریال
- 16 %
135,000ریال
160,000ریال
- 7 %
230,000ریال
247,000ریال
- 16 %
135,000ریال
160,000ریال
- 7 %
230,000ریال
247,000ریال
- 16 %
135,000ریال
160,000ریال
- 16 %
135,000ریال
160,000ریال
- 16 %
135,000ریال
160,000ریال
- 10 %
328,000ریال
364,000ریال
- 3 %
485,000ریال
500,000ریال
- 3 %
485,000ریال
500,000ریال
- 3 %
485,000ریال
500,000ریال
- 3 %
485,000ریال
500,000ریال
- 7 %
530,000ریال
569,000ریال
- 7 %
530,000ریال
569,000ریال
- 7 %
590,000ریال
635,000ریال
1,245,000ریال
485,000ریال
1,245,000ریال

پیاز سفید

1کیلوگرم±100گرم
160,000ریال
- 10 %
189,000ریال
210,000ریال

ترب سفید

1کیلوگرم±100گرم
120,000ریال

ترب سیاه

1کیلوگرم±100گرم
110,000ریال
- 3 %
243,000ریال
250,000ریال
- 3 %
276,000ریال
284,000ریال
- 10 %
450,000ریال
500,000ریال
- 10 %
162,000ریال
180,000ریال

تمرهندی

بسته200گرم±10
300,000ریال
- 5 %
276,000ریال
290,000ریال
- 4 %
960,000ریال
999,000ریال
- 4 %
249,000ریال
259,000ریال
- 4 %
249,000ریال
259,000ریال
- 4 %
960,000ریال
999,000ریال
- 4 %
1,680,000ریال
1,749,000ریال
- 4 %
960,000ریال
999,000ریال
- 14 %
150,000ریال
175,000ریال
- 10 %
157,500ریال
175,000ریال
- 33 %
430,000ریال
640,000ریال
- 39 %
349,000ریال
570,000ریال
200,000ریال

خرما زاهدی

500گرم±20
225,000ریال

خرمالو

500گرم±100گرم
140,000ریال
- 10 %
153,000ریال
170,000ریال
- 10 %
289,000ریال
320,712ریال
- 10 %
289,000ریال
320,712ریال

خیار گلخانه

1کیلوگرم±100گرم
170,000ریال
- 3 %
340,000ریال
350,482ریال
- 3 %
534,000ریال
550,000ریال
- 4 %
48,000ریال
50,000ریال
- 3 %
659,000ریال
679,000ریال
- 5 %
630,000ریال
664,600ریال
123,500ریال
- 5 %
266,000ریال
280,000ریال
- 19 %
146,000ریال
180,000ریال
- 5 %
304,000ریال
320,000ریال

ذغال 600گرمی

600گرمی،ذغال کبابی
170,000ریال

ذغال 900گرمی

900گرمی،ذغال کبابی
250,000ریال
- 10 %
396,000ریال
440,000ریال
- 2 %
440,000ریال
450,500ریال
- 10 %
360,000ریال
400,000ریال

رطب سطلی

750 گرمی
450,000ریال

رطب مضافتی

600گرم±100
530,000ریال
945,000ریال
- 3 %
551,000ریال
568,000ریال
- 1 %
2,950,000ریال
2,974,000ریال
- 1 %
700,000ریال
704,000ریال
- 7 %
350,000ریال
377,000ریال
- 7 %
712,000ریال
763,500ریال
- 3 %
961,000ریال
990,000ریال
- 6 %
235,000ریال
250,000ریال
- 6 %
235,000ریال
250,000ریال
- 10 %
450,000ریال
500,000ریال
- 10 %
167,000ریال
185,000ریال
- 10 %
450,000ریال
500,000ریال
- 10 %
360,000ریال
400,000ریال
- 10 %
360,000ریال
400,000ریال
- 3 %
418,000ریال
430,000ریال
- 10 %
382,500ریال
425,000ریال
- 10 %
333,000ریال
370,000ریال
- 10 %
225,000ریال
250,000ریال