اقلام تنظیم بازار

1-17 از 17

مرغ تنظیم بازار

5کیلویی مرغ منجم...
2,400,000ریال
- 9 %
2,500,000ریال
2,750,000ریال
- 9 %

برنج شیرودی تنظیم بازار

کیسه5کیلوگرم±300گرم
2,950,000ریال
3,250,000ریال
200,000ریال
945,000ریال
- 3 %
551,000ریال
568,000ریال
- 1 %
2,950,000ریال
2,974,000ریال
- 1 %
700,000ریال
704,000ریال
370,000ریال
410,000ریال
- 8 %
220,000ریال
240,000ریال
- 15 %
1,100,000ریال
1,300,000ریال

اپلیکیشن بازرگام

شما هم اکنون میتوانید اپلیکیشن بازرگام را از طریق لینک های زیر دریافت کنید