میوه

1-11 از 11
- 13 %

انار

1کیلوگرم±50گرم
130,000ریال
150,000ریال
- 26 %

به

یک کیلو گرم±50گرم
117,000ریال
158,000ریال
- 28 %

پرتقال تامسون شمال

یک کیلو گرم±50گرم
65,000ریال
90,000ریال
- 22 %

پرتقال جنوب

1کیلوگرم±50گرم ناول
98,000ریال
125,000ریال
- 21 %

خیار اصلاحی

یک کیلو گرم±50گرم
59,000ریال
75,000ریال
- 15 %

سیب زرد

یک کیلو گرم±50گرم
85,000ریال
100,000ریال
- 15 %

سیب قرمز

یک کیلو گرم±50گرم
85,000ریال
100,000ریال
- 28 %

لیمو شیرین

1کیلوگرم±50گرم
65,000ریال
90,000ریال
- 9 %

موز

یک کیلو گرم±50گرم
163,000ریال
180,000ریال
- 17 %

نارنگی تخم پاکستانی

1کیلوگرم±50گرم
98,000ریال
118,000ریال
- 20 %

کیوی

یک کیلو گرم±50گرم
111,000ریال
139,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.