میوه

1-18 از 18
- 24 %

انگور ریش بابا

1کیلوگرم±50گرم
66,000ریال
87,000ریال
- 25 %

سیب زرد

یک کیلو گرم±50گرم
75,000ریال
100,000ریال
- 22 %

سیب قرمز

یک کیلو گرم±50گرم
72,000ریال
92,000ریال
- 13 %

موز

یک کیلو گرم±50گرم
138,000ریال
159,000ریال
- 20 %

خرمالو

1کیلوگرم±50 گرم
78,000ریال
97,000ریال
- 20 %

نارنگی

1کیلوگرم±50گرم
72,000ریال
90,000ریال
- 27 %

لیمو شیرین

1کیلوگرم±50گرم
60,000ریال
82,000ریال
- 17 %

انار

1کیلوگرم±50گرم
96,000ریال
115,000ریال
- 17 %

هندوانه

8کیلو گرم ± 1کیل...
86,500ریال
104,000ریال
- 20 %

خیار

یک کیلو گرم±50گرم
66,000ریال
82,000ریال
- 20 %

هلو

یک کیلو گرم±50گرم
108,000ریال
135,000ریال
- 16 %

خربزه

4کیلو گرم±200 گرم
144,000ریال
172,000ریال
- 24 %

سیب گلاب

1کیلوگرم±50گرم
42,000ریال
55,000ریال
- 33 %

انگور عسگری

1کیلوگرم±50گرم
60,000ریال
90,000ریال
- 29 %

هلو انجیری

1کیلوگرم±50گرم
85,000ریال
120,000ریال
- 21 %
174,000ریال
220,000ریال
- 17 %

انگور سیاه

1کیلوگرم±50گرم
72,000ریال
86,500ریال
- 25 %

پسته تازه

250±25 گرم
150,000ریال
200,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.