میوه

1-32 از 32

گریپ فروت

1کیلوگرم±100گرم
126,000ریال

آلوچه جنگلی

بسته570گرم±50
235,000ریال
455,000ریال

آلوچه طلایی

بسته450گرم±50
260,000ریال

انجیر سیاه

500گرم±30
110,000ریال

انگور زرد

500گرم±50 عسگری
105,000ریال

انگور مهره

500گرم±50 دانه قرمز
105,000ریال
120,000ریال

به

1کیلوگرم±100گرم
168,000ریال

پرتقال جنوب

1کیلوگرم±100گرم
140,000ریال

پسته تازه

500گرم±20
735,000ریال

خرمالو

1کیلوگرم±100گرم
210,000ریال

خیار اصلاحی

1کیلوگرم±100گرم
98,000ریال

زالزالک

500گرم±20
119,000ریال

زرشک تازه

500گرم±30
130,000ریال

سیب زرد

1کیلوگرم±100گرم
144,000ریال

سیب زرد درجه2

1کیلوگرم±100گرم...
110,000ریال

سیب قرمز درجه2

1کیلوگرم±100گرم
100,000ریال

فندق ایتالیایی

بسته70گرم±10
1,600,000ریال

فیسالیس

100گرم±20
210,000ریال

گلابی

500گرم±30
245,000ریال
194,000ریال

لیمو شیرین

1کیلوگرم±100گرم
196,000ریال

موز شیرموزی

1کیلوگرم±100گرم
280,000ریال

نارنگی

1کیلوگرم±100گرم
196,000ریال

هلو

500گرم±50
134,000ریال

هلو انجیری

500گرم±50
147,000ریال
114,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.