نوشیدنی و دمنوش ها

1-50 از 50

از آنجایی که هدف بازرگام تسهیل خرید برای مصرف کننده نهایی می باشد، تمام طرح های تخفیفی برای استفاده خانوار می باشد. بر این اساس سفارشاتی که بصورت عمده از یک یا چند قلم جنس ثبت می شوند قابل ارسال نیست.
کلیه سفارش های ثبت شده در بازرگام در صف پردازش قرار گرفته و تلاش ما بر انجام بی نقص این فرآیند میباشد، با وجود این در صورتیکه موجودی محصولی در بازرگام به پایان برسد و یا قیمت کالا اشتباه درج شده باشد (حتی پس از اقدام کاربر به ثبت سفارش) حق لغو آن سفارش و استرداد وجه به مشتری برای بازرگام محفوظ است و کاربر با ورود به بازرگام می پذیرد از این امر آگاهی داشته و در این خصوص ادعایی نخواهد داشت.

159,000ریال
128,000ریال
240,000ریال
405,000ریال
564,000ریال
170,000ریال
45,000ریال
349,500ریال
270,000ریال
1,349,000ریال
185,000ریال
655,000ریال
1,079,000ریال
1,159,900ریال
1,380,000ریال
699,000ریال
925,000ریال
925,000ریال
600,000ریال
650,000ریال
600,000ریال
189,000ریال
1,150,000ریال
1,249,000ریال
1,249,000ریال
1,380,000ریال
998,000ریال
989,000ریال
1,149,000ریال
969,000ریال
469,000ریال
1,099,000ریال
998,000ریال
1,069,000ریال
869,000ریال
569,000ریال
159,000ریال
150,000ریال
780,000ریال
259,000ریال
1,370,000ریال
96,000ریال
96,000ریال
720,000ریال
150,000ریال
900,000ریال
495,000ریال
500,000ریال
594,000ریال
594,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.