بهداشتی

1-78 از 78

از آنجایی که هدف بازرگام تسهیل خرید برای مصرف کننده نهایی می باشد، تمام طرح های تخفیفی برای استفاده خانوار می باشد. بر این اساس سفارشاتی که بصورت عمده از یک یا چند قلم جنس ثبت می شوند قابل ارسال نیست.
کلیه سفارش های ثبت شده در بازرگام در صف پردازش قرار گرفته و تلاش ما بر انجام بی نقص این فرآیند میباشد، با وجود این در صورتیکه موجودی محصولی در بازرگام به پایان برسد و یا قیمت کالا اشتباه درج شده باشد (حتی پس از اقدام کاربر به ثبت سفارش) حق لغو آن سفارش و استرداد وجه به مشتری برای بازرگام محفوظ است و کاربر با ورود به بازرگام می پذیرد از این امر آگاهی داشته و در این خصوص ادعایی نخواهد داشت.

98,000ریال
370,000ریال
241,000ریال
334,000ریال
295,700ریال
121,000ریال
215,000ریال
170,000ریال
628,000ریال
415,000ریال
60,000ریال
97,000ریال
60,000ریال
260,000ریال
279,000ریال
414,000ریال
384,000ریال
348,000ریال
96,000ریال
320,000ریال
523,600ریال
255,000ریال

دستمال کاغذی اکتیو

150 برگ دولایه
144,000ریال

دستمال کاغذی اکتیو

100 برگ دولایه
108,000ریال

دستمال کاغذی بیتا

100 برگ دولایه
108,000ریال

دستمال کاغذی پاپیا

150 برگ دولایه
114,400ریال

دستمال کاغذی شکوه

150 برگ دولایه
119,500ریال
526,000ریال
650,000ریال
650,000ریال
498,000ریال
98,800ریال
131,000ریال
160,500ریال
131,000ریال
176,000ریال
120,900ریال
114,630ریال
230,000ریال
121,900ریال
160,500ریال
300,000ریال
85,000ریال
400,000ریال
285,700ریال
326,000ریال
325,700ریال
343,000ریال
315,700ریال
314,600ریال
314,500ریال
146,300ریال
60,550ریال
68,200ریال
76,550ریال
39,000ریال
39,000ریال
39,000ریال
39,000ریال
171,000ریال
70,900ریال
70,900ریال
150,000ریال
108,000ریال
144,000ریال
225,500ریال
300,000ریال
364,000ریال
187,500ریال
165,000ریال
144,000ریال
144,000ریال
460,000ریال
263,000ریال
263,000ریال
380,000ریال
222,000ریال
499,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.