کالای غیرخوراکی

1-27 از 27

از آنجایی که هدف بازرگام تسهیل خرید برای مصرف کننده نهایی می باشد، تمام طرح های تخفیفی برای استفاده خانوار می باشد. بر این اساس سفارشاتی که بصورت عمده از یک یا چند قلم جنس ثبت می شوند قابل ارسال نیست.
کلیه سفارش های ثبت شده در بازرگام در صف پردازش قرار گرفته و تلاش ما بر انجام بی نقص این فرآیند میباشد، با وجود این در صورتیکه موجودی محصولی در بازرگام به پایان برسد و یا قیمت کالا اشتباه درج شده باشد (حتی پس از اقدام کاربر به ثبت سفارش) حق لغو آن سفارش و استرداد وجه به مشتری برای بازرگام محفوظ است و کاربر با ورود به بازرگام می پذیرد از این امر آگاهی داشته و در این خصوص ادعایی نخواهد داشت.

490,000ریال
1,190,000ریال
1,341,500ریال
1,341,000ریال
337,500ریال
162,000ریال
150,000ریال
199,000ریال
202,125ریال
115,000ریال
398,900ریال
391,000ریال
400,000ریال
531,000ریال
264,600ریال
160,000ریال
210,000ریال
340,000ریال
301,000ریال
318,000ریال

سلفون محافظ غذا غزال

رول 50متری عرض 4...
490,000ریال
210,000ریال
35,000ریال
197,000ریال
590,000ریال
310,000ریال
245,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.