تنقلات

1-48 از 48

از آنجایی که هدف بازرگام تسهیل خرید برای مصرف کننده نهایی می باشد، تمام طرح های تخفیفی برای استفاده خانوار می باشد. بر این اساس سفارشاتی که بصورت عمده از یک یا چند قلم جنس ثبت می شوند قابل ارسال نیست.
کلیه سفارش های ثبت شده در بازرگام در صف پردازش قرار گرفته و تلاش ما بر انجام بی نقص این فرآیند میباشد، با وجود این در صورتیکه موجودی محصولی در بازرگام به پایان برسد و یا قیمت کالا اشتباه درج شده باشد (حتی پس از اقدام کاربر به ثبت سفارش) حق لغو آن سفارش و استرداد وجه به مشتری برای بازرگام محفوظ است و کاربر با ورود به بازرگام می پذیرد از این امر آگاهی داشته و در این خصوص ادعایی نخواهد داشت.

550,000ریال
25,000ریال
280,000ریال
589,000ریال
20,000ریال
25,000ریال
40,000ریال
80,000ریال
60,000ریال
45,000ریال
40,000ریال
25,000ریال
300,000ریال
200,000ریال
250,000ریال
450,000ریال
150,000ریال
180,000ریال
150,000ریال
300,000ریال
20,000ریال
1,500,000ریال
450,000ریال
180,000ریال
350,000ریال
150,000ریال
75,000ریال
15,000ریال
100,000ریال
100,000ریال
50,000ریال
100,000ریال
15,000ریال
40,000ریال
40,000ریال
400,000ریال
25,000ریال
40,000ریال
20,000ریال
20,000ریال
389,000ریال
55,000ریال
50,000ریال
60,000ریال
50,000ریال
50,000ریال
20,000ریال
20,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.