کنسرو و غذای آماده

1-19 از 19

از آنجایی که هدف بازرگام تسهیل خرید برای مصرف کننده نهایی می باشد، تمام طرح های تخفیفی برای استفاده خانوار می باشد. بر این اساس سفارشاتی که بصورت عمده از یک یا چند قلم جنس ثبت می شوند قابل ارسال نیست.
کلیه سفارش های ثبت شده در بازرگام در صف پردازش قرار گرفته و تلاش ما بر انجام بی نقص این فرآیند میباشد، با وجود این در صورتیکه موجودی محصولی در بازرگام به پایان برسد و یا قیمت کالا اشتباه درج شده باشد (حتی پس از اقدام کاربر به ثبت سفارش) حق لغو آن سفارش و استرداد وجه به مشتری برای بازرگام محفوظ است و کاربر با ورود به بازرگام می پذیرد از این امر آگاهی داشته و در این خصوص ادعایی نخواهد داشت.

135,000ریال
139,500ریال
119,000ریال
212,000ریال
175,000ریال

کنسرو ذرت شیرین پیک

420 گرم ذرت تایلندی
249,000ریال
235,000ریال
212,000ریال
129,500ریال
155,000ریال
229,000ریال
143,000ریال
129,000ریال
129,000ریال
298,000ریال

کنسرو ماهی فلفلی چینود

با فلفل قرمز در ر...
258,000ریال
219,900ریال
265,000ریال
110,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.