شوینده

1-24 از 24

از آنجایی که هدف بازرگام تسهیل خرید برای مصرف کننده نهایی می باشد، تمام طرح های تخفیفی برای استفاده خانوار می باشد. بر این اساس سفارشاتی که بصورت عمده از یک یا چند قلم جنس ثبت می شوند قابل ارسال نیست.
کلیه سفارش های ثبت شده در بازرگام در صف پردازش قرار گرفته و تلاش ما بر انجام بی نقص این فرآیند میباشد، با وجود این در صورتیکه موجودی محصولی در بازرگام به پایان برسد و یا قیمت کالا اشتباه درج شده باشد (حتی پس از اقدام کاربر به ثبت سفارش) حق لغو آن سفارش و استرداد وجه به مشتری برای بازرگام محفوظ است و کاربر با ورود به بازرگام می پذیرد از این امر آگاهی داشته و در این خصوص ادعایی نخواهد داشت.

381,870ریال
350,000ریال
208,320ریال
952,000ریال
450,000ریال
690,000ریال
350,000ریال
245,350ریال
856,500ریال
856,500ریال
843,000ریال
310,000ریال
197,500ریال
203,700ریال
265,000ریال
190,000ریال
185,900ریال
185,900ریال
185,900ریال
159,600ریال
1,099,500ریال
348,500ریال
258,000ریال
110,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.