صیفی و سبزیجات

1-31 از 31

سیب زمینی درجه2

2کیلوگرم±100گرم...
96,000ریال
75,000ریال

بادمجان

1کیلوگرم±100گرم
140,000ریال

بادمجان دلمه

1کیلوگرم±100گرم
90,000ریال

بلال مکزیکی

1کیلوگرم±100گرم
154,000ریال

پیاز سفید

1کیلوگرم±100گرم
52,000ریال

سیب زمینی

1کیلوگرم±100گرم
61,000ریال

سیب زمینی ریز

1کیلوگرم±100گرم
59,000ریال

سیر

250گرم±50
91,000ریال

سیر درجه2

250گرم±25
70,000ریال

شلغم

1کیلوگرم±100گرم
70,000ریال

شلغم ریز

1کیلوگرم±100گرم
70,000ریال

فلفل تند

300گرم±30
63,000ریال

فلفل دلمه

300گرم±50
61,000ریال
67,000ریال

فلفل شیرین

250گرم±20 ریز
70,000ریال

قارچ

500گرم±50
280,000ریال

گل کلم متوسط

1.5کیلوگرم±200گرم
140,000ریال

گوجه

1کیلوگرم±100گرم
126,000ریال

گوجه ربی

1کیلوگرم±100گرم...
95,000ریال

لوبیا سبز

1کیلوگرم±100گرم
168,000ریال

لیمو ترش سنگی درجه2

1کیلوگرم±100گرم
85,000ریال

هویج

1کیلوگرم±100گرم
108,000ریال

کاهو پیچ

1کیلوگرم±100گرم
85,000ریال

کاهو رسمی

1کیلوگرم±200گرم
101,000ریال

کدو سبز

1کیلوگرم±100گرم
140,000ریال

کدو سبز درجه2

1کیلوگرم±100گرم
100,000ریال

کلم بروکلی

700گرم±100
122,000ریال

کلم سفید بزرگ

2.5کیلوگرم±200گرم
303,000ریال

کلم قرمز متوسط

2کیلوگرم±200گرم
287,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.